Novosti

17. srpnja 2003. godine donešen je Zakon o sestrinstvu koji po prvi put regulira sestrinstvo kao profesiju, determinira zdravstvenu njegu kao područje djelovanja medicinskih sestara. Zakon možete vidjeti ovdje.

 

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje donio je 07. siječnja 2003. godine naputak za primjenu Pravilnika o sastavu, ovlastima i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Izvadak iz naputka koji se odnosi na Zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe, te Fizikalnu terapiju u kući osigurane osobe možete pogledati ovdje.

Stranica je u izradi...