Fizikalna terapija

Fizikalna terapija u kući provodi se kod osoba svih dobnih skupina, a obuhvaća postupke unapređenja zdravlja, spriječavanja i liječenja bolesti, te oporavka nakon bolesti i ozljeda. Uključuje poduku bolesnika i obitelji o korištenju ortopedskih pomagala kao i savjete o prilagodbi životnog prostora.
 

Fizikalnu terapiju i rehabilitaciju u kući moguće je ostvariti na teret HZZO-a ili privatnim plaćanjem.

1. na teret HZZO-a

Osiguranici HZZO-a mogu ostvariti određene usluge na teret HZZO-a, sukladno Pravilniku na prijedlog izabranog liječnika, uz suglasnost kontrolora HZZO-a, a na osnovu nalaza i mišljenja liječnika specijaliste (fizijatar, ortoped, neurolog, pedijatar …)
Na usluge fizioterapije u kući osiguranik plaća 15% participacije, koju u potpunosti pokriva dopunsko zdravstveno osiguranje.

2. Programi koji se provode u kući uz privatno plaćanje

Limfna drenaža
Medicnska masaža
Termo i elektro procedure (parafin, solux, TENS, DDS, IFS, UZ)
Krioterapija - terapija ledom
Škola hoda
Procjena funkcionalnog statusa bolesnika

Uz individualne programe:

Preventivna kineziterapija - poduka o zaštitnim položajima i vježbama za kralježnicu
Programi korektivne, respiratorne i razvojne kineziterapije djece - korekcija lošeg držanja, vježbe za skolioze, kifoze; vježbe disanja te medicinska gimnastika kod neuroloških bolesti djece
Kineziterapija osoba s amputacijama udova - bandažiranje, program vježbi, masaža, škola hoda bez i sa protezom
Program za osteoporozu - procjena rizika, prevencija i vježbe za uznapredovali stadij osteoporoze
Rehabilitacija osoba nakon bolesti i ozljeda - cerebrovaskularni inzult; reumatske bolesti; stanja nakon prijeloma i operacija
Program za treću životnu dob - individualni program za poboljšanje ili očuvanje postojeće funkcionalne sposobnosti koji omogućuje što dužu neovisnost i samostalnost u aktivnostima svakodnevnog života.